Веб |  Мэдээ |  Mongolia |  Хөгжим |  YOLO | 
GoGo
Нүүр  |  Үйлчилгээний нөхцөл  |  Асуулт хариултууд
GoGo Share-ийг ашиглах үйлчилгээний нөхцөл

Хэрэглэгч нь Share-т файл байрлуулах, бусдад дамжуулахдаа
  • Файлыг эзэмших бусдын хувийн болон зохиогчийн эрхийг зөрчөөгүй байна.
  • Систем рүү зүй бус дайралт хийхийг хориглоно.
  • Share-т байрлуулсан файл, түүнтэй холбогдон гарах бүхий л үйлдэлд бие даасан хариуцлага хүлээнэ.
  • Хуулиар хориглосон бусад үйлдлийг хийхийг хориглоно. Хуулиар хориглогдсон бүхий л үйлдлийг GoGo.mn-ээс таслан зогсоох бүрэн эрхтэй.