ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

GOGO SHARE үйлчилгээ нь 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн зогсох болсныг мэдэгдэж байна.